Aktualności

Akademia 3 maja

5 maja 2022 r. w naszej szkole odbyła się akademia upamiętniająca rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego zebrani wysłuchali informacji na temat wagi tego dokumentu i jego znaczenia dla kraju. Obejrzeli  również prezentacje przygotowane przez uczniów klasy VII b, które przybliżyły nam postacie biorące udział w obradach Sejmu Czteroletniego uwiecznione na obrazach Jana Matejki.

Uroczystość zakończyło odśpiewanie pieśni „Witaj, majowa jutrzenko”.

Archipelag Skarbów

W dniach 28. i 29. kwietnia  2022. uczniowie klasy ósmej naszej szkoły, mieli okazję uczestniczyć aktywnie w warsztatach Programu Profilaktyki Zintegrowanej „Archipelag Skarbów”, w dwóch czterogodzinnych blokach, który odbył się w SP Świniarsko.

W przenośni, skarbami są pozytywne uczucia, które uczniowie definiowali (przyjaźń, empatia, miłość, szacunek do drugiego człowieka, a które prowadzą do szczęścia i pozwalają na realizację w życiu swoich pasji i marzeń. Z drugiej strony, prowadzący program bardzo umiejętnie i dyskretnie proponowali młodzieży zdrowy styl życia. Scharakteryzowali mechanizmy uzależnień od alkoholu, narkotyków, pornografii, przemocy, które prowadzą człowieka do upadku i na margines społeczny.  Przekaz wzmocniony był ich prywatnymi błędami życiowymi, z których potrafili wyciągnąć pozytywne wnioski.

Widomski Tadeusz

Międzynarodowy Dzień Ziemi w Oddziale Przedszkolnym

W oddziale przedszkolnym dzieci uczą się przez cały rok, jak żyć ekologicznie.  Segregujemy śmieci, zbieramy zakrętki, nie niszczymy drzew i krzewów. 22 kwietnia w Międzynarodowym Dniu Ziemi szczególnie intensywnie zastanawiały się, jak chronić Ziemię, jak pomóc naszej planecie, aby ten wspólny dom stał się czysty, zdrowy i piękny.

Dzieci wzięły aktywny udział w specjalnie zorganizowanych zajęciach o tematyce „Jak dbać o naszą planetę” . Dzieci  rozpoczęły ten dzień od multimedialnej podróży , gdzie przewodnikiem była planeta Ziemia z której dowiedziały się wielu ciekawostek na temat naszej planety, podczas różnych aktywności (malowanie, wykonywanie plakatów, uczenie się piosenek ekologicznych) poznawały i utrwalały swoją wiedzę na temat dbania o swoją planetę - Ziemię. Utrwalały kolory pojemników na odpady i rodzaj śmieci, jakie należy do nich wrzucać. Dzieci  wzięły udział w ,,Sprzątaniu świata" - przy tej okazji dowiedziały się czym jest recykling,  sprzątały  plac zabaw i teren wokół  oddziału przedszkolnego.

Dzień Regionalny w ZS w Marcinkowicach

Dnia 26 kwietnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Dniu Regionalnym w ZS w Marcinkowicach. Obejrzeli wystawy rękodzieła zaprezentowane przez twórczynie ludowe z naszej okolicy oraz koła gospodyń wiejskich. Samodzielnie wykonywali kwiaty na warsztatach bibułkarskich, oglądali przędzenie włókna na 100-letnim krośnie, szycie fartuszków na maszynie, pieczenie kołaczy. Mogli też popróbować ciasteczek i kołaczy upieczonych w sposób tradycyjny. Zwiedzili również Muzeum Historyczne – salę regionalną oraz salę poświęconą rodzinie Morawskich i Józefowi Piłsudskiemu. Pani Ada Jakubczyk opowiedziała nam ciekawe dzieje ostatnich dziedziców wsi oraz przebieg Bitwy Marcinkowickiej.

Nasza szkoła czynnie włączyła się w uroczystości – przygotowaliśmy wystawę prac wykonanych własnoręcznie przez uczniów naszej szkoły. Uczniowie klasy 7 – Agnieszka Szajewska i Konrad Budnik – w strojach regionalnych zaprezentowali piosenkę ludową oraz gadkę wykonaną gwarą lachowską.

Udział w Dniu Regionalnym dostarczył nam wielu wrażeń i uświadomił, że to co ludowe jest piękne, musimy o to dbać i przechować w pamięć

Podsumowanie Gminnego Konkursu Poetyckiego

Dnia 22 kwietnia 2022r. odbyło się podsumowanie Gminnego Konkursu Poetyckiego „Radość pisania”. Był to II etap konkursu, w czasie którego uczestnicy prezentowali napisane przez siebie utwory poetyckie. Komisja oceniająca złożona z sądeckich poetów – p. Joanny Babiarz i p. Janusza Szota dokonała oceny wierszy i wyboru najciekawszych. Swoje wiersze zaprezentowały również uczennice naszej szkoły: Klaudia Plata i Agnieszka Szajewska. Ich utwory bardzo spodobały się. Nagrody wszystkim młodym poetom wręczył Wójt Gminy Chełmiec p. Barnard Stawiarski.

Dzień Ziemi - dbamy o naszą planetę

W Dniu Ziemi, dzieci z klasy 3 postanowiły dołożyć swoją cegiełkę i w ramach dbania o naszą planetę posprzątać najbliższą okolicę. Jak widać na zamieszczonych zdjęciach udało im się zebrać pokaźny worek śmieci, za co z całą pewnością planeta jest im wdzięczna.

Spotkanie z policjantami w klasach I-III

W klasach 1-3 odbyło się spotkanie z policjantem. W trakcie zajęć pani Policjant przypomniała dzieciom zasady ruchu drogowego. Rozmawiała również z dziećmi na temat konieczności zachowania ostrożności w kontaktach z nieznajomymi oraz poruszyła temat bezpieczeństwa w sieci jak również wyboru stosownych do wieku gier komputerowych. Na koniec spotkania dzieci miały możliwość usiąść w radiowozie.

Spotkanie młodzieży z policjantami

25 kwietnia 2022 r. w ramach działań związanych ze Zintegrowaną Polityką Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie młodzieży z klas VII i VIII z przedstawicielami Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Starszy aspirant Barbara Przychocka-Serafin oraz sierżant sztabowy Tomasz Obrzut poprowadzili zajęcia pod hasłem "Nastolatki a prawo". Uczniowie zostali zapoznani z zasadami odpowiedzialności prawnej oraz rodzajami zachowań, które podlegają karom. Szczególny nacisk położony został na wszelkie przejawy demoralizacji, np. zaniedbywanie nauki, wagarowanie, niestosowne zachowanie w szkole i poza nią, dłuższe przebywanie poza domem bez kontroli, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i środków odurzających, niszczenie mienia. Pani aspirant omówiła również zachowania godzące w czyjeś dobre imię czy naruszające godność jako czyny podlegające karze. Dotyczy to również wszelkich przejawów ceberprzemocy. Podkreśliła, że powtarzające się, zorganizowane działania rówieśnicze tego typu są zachowaniami, za które grozi odpowiedzialność prawna. O wymiarze i jakości nałożonych kar decyduje Sąd Rodzinny. W przypadku stwierdzenia łamania prawa Policja zabezpiecza nośniki i utrwala dowody czynności świadczących o demoralizacji. Do przykładowych kar, jakie grożą nieletnim, należą m.in.: upomnienie Sądu, prace porządkowe, przydzielenie kuratora lub umieszczenie w młodzieżowych placówkach wychowawczych.

Przedstawiciele Policji zwrócili uwagę na fakt, że często młodzież jest nieświadoma tego, iż zachowania, które przejawiają, noszą znamiona czynów świadczących o demoralizacji i podlegają karze. Nad dziećmi do 18r.ż. władzę sprawują rodzice.

Spotkanie z podróżnikiem

Tradycyjnie, z okazji 22.04. czyli Dnia Ziemi, przybył do naszej szkoły na zaproszenie , podróżnik, pan Marcin Janik, aby zaprezentować temat z cyklu swoich podróży po świecie. Dzisiaj tematem jest: „Dookoła Polski, na dwóch kółkach i nie tylko”. Spotkanie zaplanowane na 90 min., trwało 130 min.. W sposób bardzo atrakcyjny, komunikatywny i merytoryczny, oprowadził nas po Polsce, po miejscach znanych lub zupełnie nam nieznanych, ale takich, które warto odwiedzić. Miejsca piękne, wytworzone przez przyrodę, w różnych zjawiskach: krasowych, erozyjnych, wulkanicznych, chronione w parkach narodowych czy rezerwatach przyrody oraz kulturowe, wykonane ludzką myślą i pracą, na przestrzeni wielu wieków, architektura gotycka, budowle obronne. Rozpoczął od Ojcowskiego PN, przez ścianę zachodnią, pobrzeże, pojezierza, a zakończył ścianą wschodnią i Polesiem.

Widomski Tadeusz

II Gminny Konkurs plastyczny " W krainie wielkanocnej wyobraźni"

Nasza szkoła zorganizowała II Gminny Konkurs Plastyczny "W krainie wielkanocnej wyobraźni". Do udziału w konkursie zaproszono uczniów z klas 0 - VIII z terenu Gminy Chełmiec. Wpłynęło łącznie 113 prac w trzech grupach wiekowych.

Dnia 11.04.2021 r. spośród prac konkursowych komisja w składzie:

  1. Dorota Fedko– pracownik Gminnego Ośrodka Kultury
  2. Adriana Jakubczak – nauczyciel plastyki Zespołu Szkół w Marcinkowicach
  3. Elżbieta Samek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach

wyłoniła zwycięzców konkursu, którzy wykonali najciekawsze ozdoby świąteczne z materiałów naturalnych.

Wyniki konkursu:

W grupie wiekowej 0-III SP

I miejsce – Justyna Gołąb – SP w Librantowej

II miejsce – Wiktoria Potoczek – SP w Marcinkowicach

III miejsce – Milena Pociecha i Maja Pociecha – SP w Chomranicach

Wyróżnienia:

- oddział 0A – SP w Świniarsku

- Grupa Skrzaty 6-latki – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Biczycach Dolnych

- Dawid Skałka – SP w Świniarsku

 

W grupie wiekowej IV-IV SP

I miejsce – Kinga Rzepka – SP w Librantowej

II miejsce – Julia Wróbel – SP w Klęczanach

III miejsce – Wiktoria Zaryczny – SP Biczyce Dolne i Jacek Smoleń – SP w Marcinkowicach

Wyróżnienia:

- Michał Krzyżak – SP w Chomranicach

- Zuzanna Magiera – SP w Januszowej

- Artur Szczurek – SP w Świniarsku

       W grupie wiekowej VII-VIII SP

I miejsce – Agnieszka Szajewska – SP w Marcinkowicach

II miejsce – Marcelina Leśniak – SP w Trzetrzewinie

III miejsce – Karolina Krzyszkowska – SP w Marcinkowicach i Kamila Ligarska – SP w Klęczanach

Wyróżnienia:

- Zuzanna Wierny – SP w Librantowej

- Agnieszka Piszczek – SP w Klęczanach

- Dominika Wastag – SP w Librantowej

 

21 kwietnia odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu.

Nagrody wręczyli p. Bernard Stawiarski – Wójt Gminy Chełmiec, radni Gminy Chełmiec: p. Józef Konar i p. Tadeusz Lis, p. Elżbieta Horowska – radna Gminy oraz sołtys Marcinkowic, a także  p. Elżbieta Samek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach. W uroczystości wziął również udział Pan Radosław Potoczek – Dyrektor GZE Gminy Chełmiec.

Zebranym czas umilili chłopcy z klas VII, grając utwory na saksofonie altowym, klarnecie i skrzypcach.

Organizatorkami konkursu były nauczycielki Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach:  p. Celina Pacholarz i p. Ewa Pajor-Wojsław.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!