Aktualności

Projekt edukacyjny „Polscy Laureaci Literackiej Nagrody Nobla”

Uczniowie klasy 6 pod kierunkiem pani Ireny Szajewskiej realizowali projekt edukacyjny „Polscy Laureaci Literackiej Nagrody Nobla”. Na zajęciach koła literackiego zapoznali się z biografią i twórczością Polaków, którzy otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Następnie wykonali plakaty, na których przedstawili najważniejsze fakty z życia pisarzy oraz napisane przez nich utwory. Ostatni etap realizacji projektu polegał na prezentacji efektów ich pracy.

XX Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków grających na Keyboardzie

Dnia 10 maja w sali kinowej Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu odbył się XX Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków grających na Keyboardzie pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego. Do rywalizacji stanęło 28 uczestników w trzech kategoriach wiekowych. Naszą szkołę reprezentowała Agnieszka Szajewska z klasy 7, uzyskując II miejsce. Gratulujemy!

Wycieczka szlakiem Żołnierzy Wyklętych

Wycieczka planowa odcinkiem szlaku ”Żołnierzy Wyklętych”, odbyła się 10 maja 2022. Dwie klasy siódme pod opieką p. Roberta Cempy i p. Tadeusza Widomskiego weszły na trasę, zachodnią stroną otuliny rezerwatu przyrody „Białowodzka Góra nad Dunajcem”. Pogoda była słoneczna, więc trasę przez las pokonaliśmy sprawnie, w dobrej formie i nastrojach, a na górze mogliśmy podziwiać piękną panoramę Tatr. Po dojściu do celu wycieczki, czyli pomnika Walczących o Niepodległość Polski, uczniowie w skrócie poznali przyczyny powstania ugrupowań zbrojnych, nazwanych żołnierzami wyklętymi oraz zapoznali się z historią żołnierzy walczących o wolną Polskę na Sądecczyźnie. Po odpoczynku i podziwianiu pięknej panoramy, przeszliśmy w stronę rezerwatu przyrody, gdzie w miejscu wyznaczonym rozpaliliśmy małe ognisko i chętni mogli upiec kiełbaski. W drodze powrotnej obejrzeliśmy rezerwat oraz panoramę na Dunajec i Marcinkowice, z platformy widokowej. Wycieczkę zakończyliśmy wschodnim, zalesionym zejściem, które dawało ulgę od słońca.

Archipelag Skarbów

W dniach 28. i 29. kwietnia  2022. uczniowie klasy ósmej naszej szkoły, mieli okazję uczestniczyć aktywnie w warsztatach Programu Profilaktyki Zintegrowanej „Archipelag Skarbów”, w dwóch czterogodzinnych blokach, który odbył się w SP Świniarsko.

W przenośni, skarbami są pozytywne uczucia, które uczniowie definiowali (przyjaźń, empatia, miłość, szacunek do drugiego człowieka, a które prowadzą do szczęścia i pozwalają na realizację w życiu swoich pasji i marzeń. Z drugiej strony, prowadzący program bardzo umiejętnie i dyskretnie proponowali młodzieży zdrowy styl życia. Scharakteryzowali mechanizmy uzależnień od alkoholu, narkotyków, pornografii, przemocy, które prowadzą człowieka do upadku i na margines społeczny.  Przekaz wzmocniony był ich prywatnymi błędami życiowymi, z których potrafili wyciągnąć pozytywne wnioski.

Widomski Tadeusz

Międzynarodowy Dzień Ziemi w Oddziale Przedszkolnym

W oddziale przedszkolnym dzieci uczą się przez cały rok, jak żyć ekologicznie.  Segregujemy śmieci, zbieramy zakrętki, nie niszczymy drzew i krzewów. 22 kwietnia w Międzynarodowym Dniu Ziemi szczególnie intensywnie zastanawiały się, jak chronić Ziemię, jak pomóc naszej planecie, aby ten wspólny dom stał się czysty, zdrowy i piękny.

Dzieci wzięły aktywny udział w specjalnie zorganizowanych zajęciach o tematyce „Jak dbać o naszą planetę” . Dzieci  rozpoczęły ten dzień od multimedialnej podróży , gdzie przewodnikiem była planeta Ziemia z której dowiedziały się wielu ciekawostek na temat naszej planety, podczas różnych aktywności (malowanie, wykonywanie plakatów, uczenie się piosenek ekologicznych) poznawały i utrwalały swoją wiedzę na temat dbania o swoją planetę - Ziemię. Utrwalały kolory pojemników na odpady i rodzaj śmieci, jakie należy do nich wrzucać. Dzieci  wzięły udział w ,,Sprzątaniu świata" - przy tej okazji dowiedziały się czym jest recykling,  sprzątały  plac zabaw i teren wokół  oddziału przedszkolnego.

Dzień Regionalny w ZS w Marcinkowicach

Dnia 26 kwietnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Dniu Regionalnym w ZS w Marcinkowicach. Obejrzeli wystawy rękodzieła zaprezentowane przez twórczynie ludowe z naszej okolicy oraz koła gospodyń wiejskich. Samodzielnie wykonywali kwiaty na warsztatach bibułkarskich, oglądali przędzenie włókna na 100-letnim krośnie, szycie fartuszków na maszynie, pieczenie kołaczy. Mogli też popróbować ciasteczek i kołaczy upieczonych w sposób tradycyjny. Zwiedzili również Muzeum Historyczne – salę regionalną oraz salę poświęconą rodzinie Morawskich i Józefowi Piłsudskiemu. Pani Ada Jakubczyk opowiedziała nam ciekawe dzieje ostatnich dziedziców wsi oraz przebieg Bitwy Marcinkowickiej.

Nasza szkoła czynnie włączyła się w uroczystości – przygotowaliśmy wystawę prac wykonanych własnoręcznie przez uczniów naszej szkoły. Uczniowie klasy 7 – Agnieszka Szajewska i Konrad Budnik – w strojach regionalnych zaprezentowali piosenkę ludową oraz gadkę wykonaną gwarą lachowską.

Udział w Dniu Regionalnym dostarczył nam wielu wrażeń i uświadomił, że to co ludowe jest piękne, musimy o to dbać i przechować w pamięć

Podsumowanie Gminnego Konkursu Poetyckiego

Dnia 22 kwietnia 2022r. odbyło się podsumowanie Gminnego Konkursu Poetyckiego „Radość pisania”. Był to II etap konkursu, w czasie którego uczestnicy prezentowali napisane przez siebie utwory poetyckie. Komisja oceniająca złożona z sądeckich poetów – p. Joanny Babiarz i p. Janusza Szota dokonała oceny wierszy i wyboru najciekawszych. Swoje wiersze zaprezentowały również uczennice naszej szkoły: Klaudia Plata i Agnieszka Szajewska. Ich utwory bardzo spodobały się. Nagrody wszystkim młodym poetom wręczył Wójt Gminy Chełmiec p. Barnard Stawiarski.

Dzień Ziemi - dbamy o naszą planetę

W Dniu Ziemi, dzieci z klasy 3 postanowiły dołożyć swoją cegiełkę i w ramach dbania o naszą planetę posprzątać najbliższą okolicę. Jak widać na zamieszczonych zdjęciach udało im się zebrać pokaźny worek śmieci, za co z całą pewnością planeta jest im wdzięczna.

Spotkanie z policjantami w klasach I-III

W klasach 1-3 odbyło się spotkanie z policjantem. W trakcie zajęć pani Policjant przypomniała dzieciom zasady ruchu drogowego. Rozmawiała również z dziećmi na temat konieczności zachowania ostrożności w kontaktach z nieznajomymi oraz poruszyła temat bezpieczeństwa w sieci jak również wyboru stosownych do wieku gier komputerowych. Na koniec spotkania dzieci miały możliwość usiąść w radiowozie.

Spotkanie młodzieży z policjantami

25 kwietnia 2022 r. w ramach działań związanych ze Zintegrowaną Polityką Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie młodzieży z klas VII i VIII z przedstawicielami Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Starszy aspirant Barbara Przychocka-Serafin oraz sierżant sztabowy Tomasz Obrzut poprowadzili zajęcia pod hasłem "Nastolatki a prawo". Uczniowie zostali zapoznani z zasadami odpowiedzialności prawnej oraz rodzajami zachowań, które podlegają karom. Szczególny nacisk położony został na wszelkie przejawy demoralizacji, np. zaniedbywanie nauki, wagarowanie, niestosowne zachowanie w szkole i poza nią, dłuższe przebywanie poza domem bez kontroli, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i środków odurzających, niszczenie mienia. Pani aspirant omówiła również zachowania godzące w czyjeś dobre imię czy naruszające godność jako czyny podlegające karze. Dotyczy to również wszelkich przejawów ceberprzemocy. Podkreśliła, że powtarzające się, zorganizowane działania rówieśnicze tego typu są zachowaniami, za które grozi odpowiedzialność prawna. O wymiarze i jakości nałożonych kar decyduje Sąd Rodzinny. W przypadku stwierdzenia łamania prawa Policja zabezpiecza nośniki i utrwala dowody czynności świadczących o demoralizacji. Do przykładowych kar, jakie grożą nieletnim, należą m.in.: upomnienie Sądu, prace porządkowe, przydzielenie kuratora lub umieszczenie w młodzieżowych placówkach wychowawczych.

Przedstawiciele Policji zwrócili uwagę na fakt, że często młodzież jest nieświadoma tego, iż zachowania, które przejawiają, noszą znamiona czynów świadczących o demoralizacji i podlegają karze. Nad dziećmi do 18r.ż. władzę sprawują rodzice.