Projekt czytelniczy "Literacki kolaż"

Projekt czytelniczy w klasie 7 w ramach NPRC

Spotkanie autorskie z panią Jadwigą Marzec - NPRC

Konkursy czytelnicze w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

III Międzynarodowa Przerwa na Czytanie - projekt

Małopolski Konkurs Języka Polskiego.  Etap szkolny Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2022/23

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Planowany budżet Programu na lata 2021-2025 wynosi blisko 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł z budżetu państwa.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Otrzymane środki, finansowe w ramach Priorytetu 3, będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

Nasza szkoła po raz drugi przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dla oddziałów przedszkolnych zakupiono nowości książkowych za łączną kwotę 3125 złotych. W bieżącym roku szkolnym w ramach promocji i wspierania rozwoju czytelnictwa wśród dzieci planowane są następujące działania:

- wystawa nowości książkowych,

- wystawa prac plastycznych dzieci inspirowanych przeczytanymi książkami,

- konkursy na temat najciekawszych bohaterów książek,

- warsztaty czytelnicze w bibliotekarzem szkolnym lub w bibliotece publicznej,

- zajęcia otwarte z udziałem rodziców,

- wspólne czytanie bajek z udziałem rodziców,

- spotkania z rodzicami nt. wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży,

- współpraca z Gminną Biblioteką w Chełmcu oraz Miejską Biblioteką w Nowym Sączu.

Dla szkoły podstawowej w ramach Programu zakupiono nowości książkowych za kwotę 5000 złotych. Szkoła będzie wspierać rozwój czytelnictwa i promować czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży poprzez następujące działania:

- udostępnianie młodzieży literatury potrzebnej do przygotowania się na konkursy wiedzy z różnych dziedzin,

- konkurs na najlepszego czytelnika,

- akcja plakatowa „Najciekawsze nowości w naszej bibliotece”,

- projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej,

- konkursy wiedzy dla uczniów klas 4-8,

- konkursy plastyczne dla uczniów klas 1-3,

- koła literackie,

- wystawa nowości książkowych dla dzieci,

- udostepnienie księgozbioru dla mieszkańców Marcinkowic,

- dzień otwarty biblioteki szkolnej dla mieszkańców Marcinkowic,

- wspólne czytanie książek z udziałem rodziców,

- spotkania z rodzicami nt. wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży,

- współpraca z Gminną Biblioteką w Chełmcu oraz Miejską Biblioteką w Nowym Sączu.