Rok szkolny 2023/2024

Przewodnicząca RR – Aneta Wańczyk

Z-ca Przewodniczącego RR – Alina Smoleń

Sekretarz – Beata Sulicz - Leśniak

Skarbnik – Monika Sowa

 

Rok szkolny 2022/2023

Przewodnicząca RR – Aneta Wańczyk

Z-ca Przewodniczącego RR – Barbara Fikiel - Budnik

Sekretarz – Ryszard Pietrakiewicz