Przewodnicząca RR – Ewa Gizicka

Z-ca Przewodniczącego RR – Ryszard Pietrakiewicz

Sekretarz – Sylwia Chowaniec-Sikorska