Jubileusz 120-lecia naszej szkoły

 

       Pamiętną datą dla naszej szkoły był dzień 8 grudnia 2006 roku, kiedy obchodziliśmy piękny Jubileusz 120-lecia Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach.

Świętowanie rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą w parafialnym kościele, którą koncelebrował ks. bp Władysław Bobowski. Następnie udaliśmy się do budynku szkoły na okolicznościową akademię.

Przywitaliśmy wielu gości, między innymi ks. bp. Władysława Bobowskiego oraz ks. proboszcza Józefa Babicza. Wśród gości obecni byli również: Małopolski Kurator Oświaty – pan Andrzej Markiewicz, dyr. Delegatury Nowosądeckiego Kuratorium Oświaty – pan Stanisław Szudek, wizytator – pan Józef Klimek, przedstawiciele Urzędu Gminy w Chełmcu oraz byli nauczyciele i absolwenci naszej szkoły.

    Kolejnym punktem programu był montaż poetycko-muzyczny „W ogrodach pamięci”. Zebrani z podziwem i ze wzruszeniem wsłuchiwali się w kolejne strofy wierszy oraz pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

Następnie na ręce Pani Dyrektor złożone zostały listy gratulacyjne od wszystkich zaproszonych gości.

      W tym dniu uroczyście rozpoczęło swoją działalność Szkolne Koło ,,Caritas’’, a członkom zarządu legitymacje wręczył obecny na uroczystościach ks. Ryszard Podstołowicz – Dyrektor Diecezjalnego Koła ,,Caritas”.

Po zakończeniu części oficjalnej udaliśmy się do „Sali pamięci”, w której można było zobaczyć pamiątki z historii naszej szkoły. Oglądaliśmy stare zdjęcia, kroniki, świadectwa oraz dyplomy świadczące o sukcesach dzisiejszych uczniów szkoły.

Po obejrzeniu wystawy wszyscy goście udali się na wspólny poczęstunek.