ZEBRANIE RODZICÓW

Drodzy Rodzice, zapraszam na zebranie rodziców, które odbędzie w naszej szkole w dniu 14.09.2021 o godzinie 16.00. W planie spotkanie z wychowawcami:
1. Informacje dyrektora szkoły na nowy rok szkolny, m. in. Szczepienia w szkole, rozliczenie funduszy RR za ubiegły rok szkolny. (przez radiowęzeł).
2. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, w tym z zasadami oceniania, ubiegania się o ocenę wyższą niż proponowana itp.
3. Zapoznanie z zasadami oceniania i wymaganiami z poszczególnych przedmiotów (Dostępne też na stronie internetowej szkoły w zakładce szkoła/dokumenty).
4. Zapoznanie z Procedurami bezpieczeństwa w szkole w czasie pandemii COVID-19 (dostępne na stronie internetowej szkoły w Aktualnościach).
5. Informacja o funkcjonowaniu w szkole monitoringu wizyjnego.
5. Wybór rad klasowych Rady Rodziców.

Po spotkaniach w kasach, ok. 16.40 - spotkanie dyrektora z reprezentantami klasowymi Rady Rodziców - wybór szkolnej Rady Rodziców, opracowanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły, ustalenie dni wolnych od zajęć ydaktycznych. Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem Elżbieta Samek - dyrektor szkoły

Lista  kandydatów przyjętych

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach

oraz do oddziału przedszkolnego  na rok szkolny 2021/2022

      Lista kandydatów

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH W PRZYPADKU UPOWAŻNIENIA INNYCH OSÓB DO PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MARCINKOWICACH.

Oświadczenie

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia nowego roku szkolnego, informuję o organizacji pracy i nauki w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach od 1 września 2020 roku.

Nauka przebiegać będzie z założenia w normalnym trybie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i zgodnie z Procedurami Bezpieczeństwa.


Uwaga!

W związku z epidemią COVID-19  w szkole obowiązują Procedury Bezpieczeństwa.

Wszyscy Rodzice i Uczniowie zobowiązani są zapoznać się z nimi przed przyjściem do szkoły.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE  (link)

Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach

 

Rodzice wypełniają załącznik nr 1 (tzw. Oświadczenie) i w przypadku klas 0a i 0b oraz 1 przynoszą osobiście a pozostałych klas przekazują przez dzieci w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Przypominam: do szkoły przychodzą wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych

 

W dniu 1 września 2020r. rozpoczęcie roku szkolnego odbywać się będzie wg porządku:

Klasy 2-8 spotykają się z wychowawcami o godz. 9.00 w salach:

 • Klasa 2 - przewiązka, I piętro (jak w ubiegłym roku), wejście od strony Pasternika
 • Klasa 3 - przewiązka, I piętro (jak w ubiegłym roku), wejście od strony Pasternika
 • Klasa 4 – parter głównego budynku szkoły, tzw. sala przyrodnicza, wejście korytarzem przy Sali gimnastycznej
 • Klasa 5 – piętro głównego budynku szkoły – naprzeciw gabinetu pielęgniarki, wejście od tylnego parkingu szkoły
 • Klas 6a – przewiązka (jak w ubiegłym roku), wejście korytarzem przy sali gimnastycznej
 • Klas 6b – parter głównego budynku szkoły (jak w ubiegłym roku), główne wejście szkoły
 • Klasa 7 – przewiązka (jak w ubiegłym roku), wejście korytarzem przy sali gimnastycznej
 • Klasa 8 – parter głównego budynku szkoły (jak w ubiegłym roku), główne wejście szkoły
 • Oddział 0a – godz. 9.30 – sala gimnastyczna - wejście bezpośrednio na salę (Rodzice wyjątkowo mogą wejść z dziećmi, dezynfekują ręce przy wejściu i wchodzą w maseczkach zachowując dystans społeczny 1,5 m)  (Lista dzieci przyjętych do Oddziału Przedszkolnego OA)
 • Oddział 0b – godz. 10.15 – sala gimnastyczna- wejście bezpośrednio na salę (Rodzice wyjątkowo mogą wejść z dziećmi, dezynfekują ręce przy wejściu i wchodzą w maseczkach zachowując dystans społeczny 1,5 m) (Lista dzieci przyjętych do Oddziału Przedszkolnego OB)
 • Klasa 1 – godz. 11.00 - sala gimnastyczna- wejście bezpośrednio na salę (Rodzice wyjątkowo mogą wejść z dziećmi, dezynfekują ręce przy wejściu i wchodzą w maseczkach zachowując dystans społeczny 1,5 m)

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, proszę na bieżąco obserwować stronę szkoły i komunikaty w e-dzienniku.

Wszystkim życzę pomyślności i zdrowia w nowym roku szkolnym.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach

Elżbieta Samek

 

REKRUTACJA 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach informuje o rozpoczęciu rekrutacji do oddziału przedszkolnego. Szczegółowe informacje i stosowne dokumenty znajdują się poniżej.

Rekrutacja 2020/2021

 

Komunikat - Zebranie Rodziców

 

W dniu 23 stycznia 2020 r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach odbędzie się zebranie ogólne rodziców uczniów naszej szkoły a następnie spotkania z wychowawcami i nauczycielami.

 

Komunikat

Ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczna Szkoła"

Ogólne warunki ubezpieczenia OWU „Bezpieczna Szkoła”, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia dzieci, uczniów, studentów, słuchaczy i personelu zatrudnionego w placówkach oświatowych, zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Więcej informacji w dokumencie   Bezpieczna Szkola

 

Komunikat
 
W dniu 7 maja 2019 r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach odbędzie się zebranie rodziców uczniów naszej szkoły.
 
 
Plan zebrania:
1. Zebranie ogólne z pracownikiem GOPS w Chełmcu nt. „Przeciwdziałanie przemocy domowej. Niebieska Karta.”
2. Spotkania klasowe z wychowawcami  i indywidulane z nauczycielami. Informacja o ocenach bieżących uczniów.
3. Spotkanie z rodzicami uczniów wyjeżdżających na Zieloną Szkołę.

 

 

KOMUNIKAT
Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

 

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów do Akcji 2 w sektorze Edukacja Szkolna oraz do Akcji 1 w sektorze Młodzież.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe m.in. szkół oraz instytucji i organizacji działających na rzecz młodzieży.

Już 21 marca br. mija najbliższy termin na składanie wniosków na dofinansowanie z programu Partnerstwa strategiczne w sektorze Edukacja szkolna, a do 30 kwietnia br. można składać wnioski na Wymiany młodzieżowe w sektorze Młodzież.
 
Jeżeli chcą Państwo pozyskać fundusze na:
 
[EDUKACJA SZKOLNA]
 • krótkie międzynarodowe spotkania partnerów (2–5 dni),
 • wyjazdy uczniów (nie ma dolnej granicy wieku) + wyjazdy kadry towarzyszącej (od 5 dni do 2 miesięcy),
 • wyjazdy uczniów do partnerskiej szkoły w celu uczenia się w niej przez 2–12 miesięcy (w chwili wyjazdu muszą mieć 14 lat),
 • wyjazdy nauczycieli w celu nauczania lub szkolenia w partnerskiej placówce (2–12 miesięcy).
Lub
 
[MŁODZIEŻ]
 • Zielone i białe szkoły, wycieczki szkolne oraz obozy lub inne formy spotkań młodzieży na terenie Polski przy udziale uczniów zaproszonych z zagranicy (finansowanie pobytu zarówno własnych uczniów jak i gości)
zapraszamy do skorzystania ze szkolenia:
Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+
 
Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów do Akcji 2 w sektorze Edukacja Szkolna oraz do Akcji 1 w sektorze Młodzież
 
NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:
 
8 marca 2019, Kraków
 
11 marca 2019, Warszawa
 
1 kwietnia 2019, Poznań (Młodzież KA1)
 
8 kwietnia 2019, Kraków (Młodzież KA1)
 
Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:
 • jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie dla akcji: Wymiany młodzieżowe oraz Partnerstwa strategiczne,
 • jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem formularza ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie kruczki/zawiłości formalne,
 • jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu z akcji: Mobilność młodzieży Partnerstwa,
 • w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi on spełniać,
 • jak sfinansować koszty zarządzania projektem (np. osób dedykowanych do pisania wniosków, rozliczania i raportowania realizacji projektu) z przyznanych środków,
 • jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki np. związane z doposażeniem.

 

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: www.szkolenia-erasmus.org.