Lista  przyjętych

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach

oraz do oddziału przedszkolnego  na rok szkolny 2024/2025

Lista przyjętych do oddziału przedszkolnego

Lista przyjętych do I klasy

Lista  zakwalifikowanych

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach

oraz do oddziału przedszkolnego  na rok szkolny 2024/2025

Lista zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego

Lista zakwalifikowanych do I klasy

Warunkiem przyjęcia dziecka do OP lub kl 1 jest złożenie w dniach 15.03.2024r. do 20.03.2024r. deklaracji potwierdzenia woli przyjęcia (Oświadczenie do pobrania). Można tego dokonać w Sekretariacie szkoły w godzinach pracy szkoły.

Ogłoszenie o rekrutacji

na rok szkolny 2024/2025

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach ogłasza zapisy na rok szkolny 2024/2025 do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej.

Zapisu można dokonać w dniach od 5 lutego do 1 marca br. w sekretariacie szkoły, codziennie w godzinach od 7.00 – 15.00.

Stosowne druki można pobrać w sekretariacie szkoły, w oddziale przedszkolnym lub ze strony internetowej szkoły: www.spmarcinkowice.chelmiec.pl w zakładce szkoła/ dokumenty/Rekrutacja 2024/2025 oraz poniżej.

 

Elżbieta Samek – dyrektor szkoły

Harmonogram rekrutacji 0 i 1

Zgłoszenie do klasy pierwszej - uczniowie zameldowani w obwodzie szkoły

Wniosek do klasy I - dzieci zameldowane poza obwodem szkoły (załączniki)

Potwierdzenie woli kontynuacja OP  - dzieci już uczęszczające do OP

Wniosek do przedszkola z załacznikami

Rekrutacja - klauzula RODO

Oświadczenie potwierdzajace wolę przyjęcia dziecka do OP lub kl.1

ZEBRANIE RODZICÓW

Drodzy Rodzice, zapraszam na zebranie rodziców, które odbędzie w naszej szkole w dniu 29.01.2024 r. o godzinie 16.00.
W planie:
1. Spotkanie z policjantem nt. Cyberbezpieczeństwa i odpowiedzialności karnej nastolatków.

Następnie zebrania w klasach z wychowawcami:
1. Zapoznanie z aktualną sytuacja dydaktyczną i wychowawczą w klasie.
2. Sprawy bieżące – zmiana planu lekcji od 29.01.2024 r.
3. Informacja o warunkach przebiegu Egzaminu Ósmoklasisty (w kl. 8).

Po spotkaniach w klasach, ok. 17.30 - spotkanie dyrektora z reprezentantami klasowymi Rady Rodziców w sprawach bieżących, m. in. Organizacja Dnia Dziecka.

Serdecznie zapraszam. Z poważaniem Elżbieta Samek - dyrektor szkoły

Nowy regulamin i nowe deklaracje na płatne obiady dla uczniów w stołówce szkolnej. 

Regulamin stołówki 2023-2024

Deklaracja na obiady 2023-2024

 

 

Harmonogram dostępności nauczycieli w szkole w roku szkolnym 2023/2024 - link

 

 

Lista  przyjętych

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach

oraz do oddziału przedszkolnego  na rok szkolny 2023/2024

Lista przyjętych do oddziału przedszkolnego

Lista przyjętych do I klasy

Lista  kandydatów przyjętych

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach

oraz do oddziału przedszkolnego  na rok szkolny 2023/2024

Lista zakwalifikowanych do przedszkola

Lista zakwalifikowanych  do I klasy

 

                                            HARMONOGRAM GODZIN DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI 2022/2023 

Lp.

Nazwisko i imię

Liczba obowiązujących godzin (1/tyg lub ½ tyg.

Dzień tygodnia

W godzinach od……………... do………………

1.

Adewole Aneta

1 godz./miesiąc

1 i 3 środa

7.10-7.40

2.

Bałuszyńska Iwona

1godz. /tygodniowo

Co 2 tygodnie:

Poniedziałek (od 5.09.2022):

Piątek (od 11.09.2022)

 

13.40-14.30

7.00 – 7.40

3.

Brdej Grażyna

1godz. /tygodniowo

środa

12.00-12.45

4.

Cempa Robert

1godz. /tygodniowo

Wtorek

14.30-15.30

5.

Czerwiński Dariusz

1/2godz. tygodniowo

piątek

14.30-15.00

6.

Dobosz Jolanta-psycholog

1/2godz. tygodniowo

wtorek

11.55-12.55

7.

Dulak-Błażowska Katarzyna

1godz. /tygodniowo

wtorek

13.45-14.30

8.

Janczyk Alicja

1godz. /tygodniowo

czwartek

12.30-13.30

9.

Kuczaj Łukasz

30min.

30min.

Poniedziałek

środa

11.00-11.30

10.45-11.15

10.

Kulig Elżbieta

1godz. /tygodniowo

poniedziałek

13.40-14.25

11.

Leśniak Marzena

1godz. /tygodniowo

Czwartek

11.15-12.00

12.

Makulak Dorota - pedagog

½ godz

środa

15.30-16.00

13.

Oleksiewicz Justyna

1godz. /tygodniowo

wtorek

13.15-14.00

14.

Pacholarz Celina

1godz. /tygodniowo

czwartek

12.00-13.00

15.

Piotrowski Michał

¼ tyg

IV środa

14.30-15.15

16.

Samek Elżbieta

1godz. /tygodniowo

czwartek

13.45-14.30

17.

Sambak Maria

1godz. /tygodniowo

środa

13.00-13.45

18.

Szajewska Irena

1godz. /tygodniowo

piątek

7.40-8.25

19.

Szczepanik Dorota

½ tyg

poniedziałek

13.00-14.00

20.

Widomski Tadeusz

1godz. /tygodniowo

wtorek

12.05.12.50

21.

Woźniak Marta

1 godz./2 tygodnie

 

 

22.

Zatorska Maria

1 godz.

wtorek

12.15-13.00

23.

Zieliński Krzysztof

½ godz

piątek

10.15-10.45

24.

Kasprzyk Marcelina

½ godz. tygodniowo

Wtorek

 

7.00-7.30

 

 

                          ZEBRANIE RODZICÓW

Drodzy Rodzice, zapraszam na zebranie rodziców, które odbędzie w naszej szkole w dniu 14.09.2021 o godzinie 16.00. W planie spotkanie z wychowawcami:
1. Informacje dyrektora szkoły na nowy rok szkolny, m. in. Szczepienia w szkole, rozliczenie funduszy RR za ubiegły rok szkolny. (przez radiowęzeł).
2. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, w tym z zasadami oceniania, ubiegania się o ocenę wyższą niż proponowana itp.
3. Zapoznanie z zasadami oceniania i wymaganiami z poszczególnych przedmiotów (Dostępne też na stronie internetowej szkoły w zakładce szkoła/dokumenty).
4. Zapoznanie z Procedurami bezpieczeństwa w szkole w czasie pandemii COVID-19 (dostępne na stronie internetowej szkoły w Aktualnościach).
5. Informacja o funkcjonowaniu w szkole monitoringu wizyjnego.
6. Wybór rad klasowych Rady Rodziców.

Po spotkaniach w kasach, ok. 16.40 - spotkanie dyrektora z reprezentantami klasowymi Rady Rodziców - wybór szkolnej Rady Rodziców, opracowanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły, ustalenie dni wolnych od zajęć ydaktycznych. Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem Elżbieta Samek - dyrektor szkoły

Lista  kandydatów przyjętych

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach

oraz do oddziału przedszkolnego  na rok szkolny 2021/2022

      Lista kandydatów

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW
O OPIECE ZDROWOTNEJ UCZNIÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną uczniom            do na poniższych zasadach:

Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania pani Krystyna Wojtarowicz tel.          443 36 15

Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym na I piętrze starej części głównego budynku szkoły, a w Ośrodku                  Zdrowia w Klęczanach 182.

Pielęgniarka pracuje w środy, w godzinach  8.00 – 12.00.

Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje drAnna Węglarz-Respkta, w gabinecie stomatologicznym: Chomranice 200,              33-394 Klęczany,  tel. 18 443 31 58, 602 558 244 .

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH W PRZYPADKU UPOWAŻNIENIA INNYCH OSÓB DO PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MARCINKOWICACH.

Oświadczenie

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia nowego roku szkolnego, informuję o organizacji pracy i nauki w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach od 1 września 2020 roku.

Nauka przebiegać będzie z założenia w normalnym trybie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i zgodnie z Procedurami Bezpieczeństwa.


Uwaga!

W związku z epidemią COVID-19  w szkole obowiązują Procedury Bezpieczeństwa.

Wszyscy Rodzice i Uczniowie zobowiązani są zapoznać się z nimi przed przyjściem do szkoły.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE  (link)

Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach

 

Rodzice wypełniają załącznik nr 1 (tzw. Oświadczenie) i w przypadku klas 0a i 0b oraz 1 przynoszą osobiście a pozostałych klas przekazują przez dzieci w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Przypominam: do szkoły przychodzą wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych

 

W dniu 1 września 2020r. rozpoczęcie roku szkolnego odbywać się będzie wg porządku:

Klasy 2-8 spotykają się z wychowawcami o godz. 9.00 w salach:

 • Klasa 2 - przewiązka, I piętro (jak w ubiegłym roku), wejście od strony Pasternika
 • Klasa 3 - przewiązka, I piętro (jak w ubiegłym roku), wejście od strony Pasternika
 • Klasa 4 – parter głównego budynku szkoły, tzw. sala przyrodnicza, wejście korytarzem przy Sali gimnastycznej
 • Klasa 5 – piętro głównego budynku szkoły – naprzeciw gabinetu pielęgniarki, wejście od tylnego parkingu szkoły
 • Klas 6a – przewiązka (jak w ubiegłym roku), wejście korytarzem przy sali gimnastycznej
 • Klas 6b – parter głównego budynku szkoły (jak w ubiegłym roku), główne wejście szkoły
 • Klasa 7 – przewiązka (jak w ubiegłym roku), wejście korytarzem przy sali gimnastycznej
 • Klasa 8 – parter głównego budynku szkoły (jak w ubiegłym roku), główne wejście szkoły
 • Oddział 0a – godz. 9.30 – sala gimnastyczna - wejście bezpośrednio na salę (Rodzice wyjątkowo mogą wejść z dziećmi, dezynfekują ręce przy wejściu i wchodzą w maseczkach zachowując dystans społeczny 1,5 m)  (Lista dzieci przyjętych do Oddziału Przedszkolnego OA)
 • Oddział 0b – godz. 10.15 – sala gimnastyczna- wejście bezpośrednio na salę (Rodzice wyjątkowo mogą wejść z dziećmi, dezynfekują ręce przy wejściu i wchodzą w maseczkach zachowując dystans społeczny 1,5 m) (Lista dzieci przyjętych do Oddziału Przedszkolnego OB)
 • Klasa 1 – godz. 11.00 - sala gimnastyczna- wejście bezpośrednio na salę (Rodzice wyjątkowo mogą wejść z dziećmi, dezynfekują ręce przy wejściu i wchodzą w maseczkach zachowując dystans społeczny 1,5 m)

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, proszę na bieżąco obserwować stronę szkoły i komunikaty w e-dzienniku.

Wszystkim życzę pomyślności i zdrowia w nowym roku szkolnym.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach

Elżbieta Samek

 

REKRUTACJA 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach informuje o rozpoczęciu rekrutacji do oddziału przedszkolnego. Szczegółowe informacje i stosowne dokumenty znajdują się poniżej.

Rekrutacja 2020/2021

 

Komunikat - Zebranie Rodziców

 

W dniu 23 stycznia 2020 r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach odbędzie się zebranie ogólne rodziców uczniów naszej szkoły a następnie spotkania z wychowawcami i nauczycielami.

 

Komunikat

Ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczna Szkoła"

Ogólne warunki ubezpieczenia OWU „Bezpieczna Szkoła”, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia dzieci, uczniów, studentów, słuchaczy i personelu zatrudnionego w placówkach oświatowych, zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Więcej informacji w dokumencie   Bezpieczna Szkola

 

Komunikat
 
W dniu 7 maja 2019 r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach odbędzie się zebranie rodziców uczniów naszej szkoły.
 
 
Plan zebrania:
1. Zebranie ogólne z pracownikiem GOPS w Chełmcu nt. „Przeciwdziałanie przemocy domowej. Niebieska Karta.”
2. Spotkania klasowe z wychowawcami  i indywidulane z nauczycielami. Informacja o ocenach bieżących uczniów.
3. Spotkanie z rodzicami uczniów wyjeżdżających na Zieloną Szkołę.

 

 

KOMUNIKAT
Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

 

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów do Akcji 2 w sektorze Edukacja Szkolna oraz do Akcji 1 w sektorze Młodzież.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe m.in. szkół oraz instytucji i organizacji działających na rzecz młodzieży.

Już 21 marca br. mija najbliższy termin na składanie wniosków na dofinansowanie z programu Partnerstwa strategiczne w sektorze Edukacja szkolna, a do 30 kwietnia br. można składać wnioski na Wymiany młodzieżowe w sektorze Młodzież.
 
Jeżeli chcą Państwo pozyskać fundusze na:
 
[EDUKACJA SZKOLNA]
 • krótkie międzynarodowe spotkania partnerów (2–5 dni),
 • wyjazdy uczniów (nie ma dolnej granicy wieku) + wyjazdy kadry towarzyszącej (od 5 dni do 2 miesięcy),
 • wyjazdy uczniów do partnerskiej szkoły w celu uczenia się w niej przez 2–12 miesięcy (w chwili wyjazdu muszą mieć 14 lat),
 • wyjazdy nauczycieli w celu nauczania lub szkolenia w partnerskiej placówce (2–12 miesięcy).
Lub
 
[MŁODZIEŻ]
 • Zielone i białe szkoły, wycieczki szkolne oraz obozy lub inne formy spotkań młodzieży na terenie Polski przy udziale uczniów zaproszonych z zagranicy (finansowanie pobytu zarówno własnych uczniów jak i gości)
zapraszamy do skorzystania ze szkolenia:
Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+
 
Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów do Akcji 2 w sektorze Edukacja Szkolna oraz do Akcji 1 w sektorze Młodzież
 
NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:
 
8 marca 2019, Kraków
 
11 marca 2019, Warszawa
 
1 kwietnia 2019, Poznań (Młodzież KA1)
 
8 kwietnia 2019, Kraków (Młodzież KA1)
 
Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:
 • jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie dla akcji: Wymiany młodzieżowe oraz Partnerstwa strategiczne,
 • jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem formularza ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie kruczki/zawiłości formalne,
 • jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu z akcji: Mobilność młodzieży Partnerstwa,
 • w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi on spełniać,
 • jak sfinansować koszty zarządzania projektem (np. osób dedykowanych do pisania wniosków, rozliczania i raportowania realizacji projektu) z przyznanych środków,
 • jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki np. związane z doposażeniem.

 

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: www.szkolenia-erasmus.org.