Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Marcinkowicach.


Marcinkowice 132, 33-393 Marcinkowice,
tel. 18 548 0 430

dyrektor szkoły: 18 548 0 431

oddział przedszkolny 18 548 0 434
e-mail: spmar@chelmiec.pl