1. W cieniu prochów dawnych bitew

Gdzie kaplica, drzew chochoły

Stoją mury, ściany lite

Dach strzelisty naszej szkoły.

 

Ref: Szukać sensu w chlubnej pracy

Bezmiar wiedzy zgłębiać pilnie

Przyrzekamy – my Polacy

Bogu służyć i Ojczyźnie!

 

2. W szkolnych klasach -  na  rubieży

Młodych serc i sumień ludzkich

Legionowi bohaterzy

Józef Marszałek Piłsudski.

 

Ref:  Szukać sensu...

 

3. Wspólnym trudem podźwigniemy

Prawdy krzyk, co ducha budzi

W szkolnych ławach wyrośniemy

Na szlachetnych  dobrych ludzi.

 

Ref:  Szukać sensu... 

 

 

 jemroz   

                                                                wrzesień   2006