Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017, poz. 1603)   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach przedstawia wykaz ustalonych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

 
 
 
2 listopada - czwartek, Dzień zaduszny
 
2 maja - czwartek
 
7 maja - wtorek
 
14 - 16 maja - Egzaminy ósmoklasistów
 
31 maja - piątek po Bożym Ciele
 
 
20 czerwca - dzień przed zakończeniem roku szkolnego
 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów zostały ustalone po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.