Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017, poz. 1603)   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach przedstawia wykaz ustalonych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

 
4, 5 stycznia 2021 r.  
(zmieniono, w tych dniach decyzją MEN ustalono ferie) 
30 kwietnia - piątek przed 1 maja
 
4,5 maja - wtorek, środa po 3 maja (dodano za 4,5 stycznia)
 
25-27 maja 2021 r. -  Egzaminy ośmioklasistów
 
4 czerwca 2021 r. - piątek po Bożym Ciele
 
24 czerwca 2021r. - dzień przed zakończeniem roku szkolnego
 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów zostały ustalone po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.