„Nazwa wsi Marcinkowice pochodzi od imienia Marcinek, domniemanego rycerza założyciela. Czas powstania Marcinkowic określa się na lata 1320-1400. W roku 1390 Marcinkowice są notowane w zbiorze dokumentów staropolskich. Pod datą 1538 są uwidocznione w dokumentach Archiwum Skarbowego, a w 1581 zapisane w rejestrach poborowych". W Alfabetycznym wykazie osad Sądecczyzny znajdują się na 59 miejscu i zanotowane są jako — Marczincovicze.