Spotkanie z policjantami w klasach I-III

W klasach 1-3 odbyło się spotkanie z policjantem. W trakcie zajęć pani Policjant przypomniała dzieciom zasady ruchu drogowego. Rozmawiała również z dziećmi na temat konieczności zachowania ostrożności w kontaktach z nieznajomymi oraz poruszyła temat bezpieczeństwa w sieci jak również wyboru stosownych do wieku gier komputerowych. Na koniec spotkania dzieci miały możliwość usiąść w radiowozie.