Podsumowanie Gminnego Konkursu Poetyckiego

Dnia 22 kwietnia 2022r. odbyło się podsumowanie Gminnego Konkursu Poetyckiego „Radość pisania”. Był to II etap konkursu, w czasie którego uczestnicy prezentowali napisane przez siebie utwory poetyckie. Komisja oceniająca złożona z sądeckich poetów – p. Joanny Babiarz i p. Janusza Szota dokonała oceny wierszy i wyboru najciekawszych. Swoje wiersze zaprezentowały również uczennice naszej szkoły: Klaudia Plata i Agnieszka Szajewska. Ich utwory bardzo spodobały się. Nagrody wszystkim młodym poetom wręczył Wójt Gminy Chełmiec p. Barnard Stawiarski.