Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii

Dnia 17 maja w naszej szkole odbył się szkolny etap konkursu „Co wiesz o Wielkiej Brytanii?” Celem konkursu było zainteresowanie uczniów historią, kulturą i zwyczajami Wielkiej Brytanii. W konkursie wzięło udział 7 trzyosobowych drużyn z klas V, VII a, VII b i VIII. Konkurs składał się z części pisemnej (test wyboru) i części ustnej.

I miejsce zajęła drużyna w składzie: Mateusz Sowa, Franciszek Mróz i Adrian Leśnikz klasy VII a. Uczniowie  otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Organizatorem i pomysłodawcą konkursu była nauczycielka języka angielskiego pani Elżbieta Kulig.