Dzień Regionalny w ZS w Marcinkowicach

Dnia 26 kwietnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Dniu Regionalnym w ZS w Marcinkowicach. Obejrzeli wystawy rękodzieła zaprezentowane przez twórczynie ludowe z naszej okolicy oraz koła gospodyń wiejskich. Samodzielnie wykonywali kwiaty na warsztatach bibułkarskich, oglądali przędzenie włókna na 100-letnim krośnie, szycie fartuszków na maszynie, pieczenie kołaczy. Mogli też popróbować ciasteczek i kołaczy upieczonych w sposób tradycyjny. Zwiedzili również Muzeum Historyczne – salę regionalną oraz salę poświęconą rodzinie Morawskich i Józefowi Piłsudskiemu. Pani Ada Jakubczyk opowiedziała nam ciekawe dzieje ostatnich dziedziców wsi oraz przebieg Bitwy Marcinkowickiej.

Nasza szkoła czynnie włączyła się w uroczystości – przygotowaliśmy wystawę prac wykonanych własnoręcznie przez uczniów naszej szkoły. Uczniowie klasy 7 – Agnieszka Szajewska i Konrad Budnik – w strojach regionalnych zaprezentowali piosenkę ludową oraz gadkę wykonaną gwarą lachowską.

Udział w Dniu Regionalnym dostarczył nam wielu wrażeń i uświadomił, że to co ludowe jest piękne, musimy o to dbać i przechować w pamięć