Archipelag Skarbów

W dniach 28. i 29. kwietnia  2022. uczniowie klasy ósmej naszej szkoły, mieli okazję uczestniczyć aktywnie w warsztatach Programu Profilaktyki Zintegrowanej „Archipelag Skarbów”, w dwóch czterogodzinnych blokach, który odbył się w SP Świniarsko.

W przenośni, skarbami są pozytywne uczucia, które uczniowie definiowali (przyjaźń, empatia, miłość, szacunek do drugiego człowieka, a które prowadzą do szczęścia i pozwalają na realizację w życiu swoich pasji i marzeń. Z drugiej strony, prowadzący program bardzo umiejętnie i dyskretnie proponowali młodzieży zdrowy styl życia. Scharakteryzowali mechanizmy uzależnień od alkoholu, narkotyków, pornografii, przemocy, które prowadzą człowieka do upadku i na margines społeczny.  Przekaz wzmocniony był ich prywatnymi błędami życiowymi, z których potrafili wyciągnąć pozytywne wnioski.

Widomski Tadeusz