2014-10-22
Przegląd Pieśni Legionowych

Przegląd Pieśni Legionowych

              W ramach programu „Na drodze do Polski Niepodległej” Kuratorium Oświaty w Krakowie i Szkoła Podstawowa nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie organizują Przegląd pieśni legionowej dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych województwa małopolskiego.

Komisja Wojewódzka Przeglądu pieśni legionowe jdla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych województwa małopolskiego, na podstawie szkolnych protokołów wyłoniła do etapu rejonowego 108 uczestników, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania w etapie szkolnym.

22 października w Szkole Podstawowej im. Karola Szymanowskiego w Nowym Sączu, odbył się etap  rejonowy, w którym wzięli udział nasi uczniowie:

Brdej Artur, Mróz Weronika, Niemas Julia, Świderski Michał, Wojtarowicz Gabriela

Etap wojewódzki odbędzie się 5 listopada w Krakowie

Trzymamy kciuki za naszych młodych wokalistów i życzymy powodzenia!!!

Za przygotowanie uczniów jest odpowiedzialna pani Celina Pacholarz.