2013-11-18
Już wkrótce Święto Szkoły!

Już wkrótce Święto Szkoły!

     Turniej wiedzy o patronie Józefie Piłsudskimdla zespołów  z klas 4-6.

Każda klasa wyłoni zespół złożony z 3 uczniów. Turniej sprawdza wiedzę na temat życia i działalności Józefa Piłsudskiego.

 

     Konkurs pieśni legionowych i patriotycznych – dla zespołów  z klas 0-6.

Klasę reprezentować będzie zespół wokalno-instrumentalny złożony z 6 osób (z wyjątkiem klas 0). Dwa tygodnie przed Świętem Szkoły nastąpi losowanie tytułu pieśni, którą należy przygotować do publicznej prezentacji. Oto tytuły pieśni dla poszczególnych klas.

KL I-III

1.„Wojenko, wojenko” 

2.„Warczą karabiny”

3.„Ułani, ułani”

4. Dowolna piosenka patriotyczna

KL IV – VI

1.„Pierwsza Brygada”

2.„Piechota”

3.„Pierwsza Kadrowa”

4.„Rozkwitały pąki białych róż”

5.„O mój rozmarynie”

6. Dowolna piosenka patriotyczna

 

     Konkurs plastyczny „Józef Piłsudski patronem naszej szkoły” – dla uczniów klas 0-6.

Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej na wskazany temat z zastosowaniem różnorodnych technik i materiałów plastycznych. Prace należy dostarczyć do dnia 29 listopada br.

 

     Konkurs literacki „Józef Piłsudski patronem naszej szkoły” – dla uczniów klas 1-6.

Konkurs polega na samodzielnym napisaniu wiersza na temat życia i działalności Józefa Piłsudskiego. Prace należy dostarczyć do dnia 29 listopada br

 

     Konkurs artystyczny „Marcinkowickie choinki” – dla uczniów klas 0-6.

Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu bożonarodzeniowej choinki z zastosowaniem różnorodnych technik i materiałów plastycznych. Prace należy dostarczyć do dnia 29 listopada br.

 

Prace konkursowe nagradzane będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-3 oraz klasy 4-6.

 

                                                                                                                Życzymy miłej zabawy

                                                                                                          i powodzenia w konkursach!