2014-03-03
Dzień otwarty szkoły

Dzień otwarty szkoły

             W dniu dzisiejszym (03.03.2014 r.) szkołę odwiedzili przyszli uczniowie klasy pierwszej z rodzicami. Goście uczestniczyli w zwiedzaniu szkoły połączonym z zabawami ruchowymi, dydaktycznymi i integracyjnymi.

Spotkanie przygotowane zostało przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: p. Elżbietę Samek i p. Marię Zatorską.

Rodzice otrzymali pełną informację na temat obowiązku szkolnego, rekrutacji do klasy pierwszej w bieżącym roku szkolnym, podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i warunków jej realizacji.  Rodzice zapoznali się z przygotowaniem szkoły do przyjęcia 6-latków. Oglądali salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym, gabinet logopedyczny, Salę Zabaw, sale lekcyjne młodszych klas. Mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania, m. in. dotyczące zasad odraczania dziecka od obowiązku szkolnego, sposobu dostosowywania warunków pracy do indywidualnych możliwości dzieci i postepowania z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Rodzice wykazali się wielką troską o los swoich dzieci. Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera i ogólny entuzjazm.

Dzieci czuły się w szkole bardzo swobodnie. Na zakończenie mali goście wykonali prace plastyczne pt. „Moje wrażenia z wizyty w szkole”.