Fotowydarzenia

„Marcinkowice – moja Mała Ojczyzna” – wycieczki po miejscowości